Realización de arte de tapa e interior del CD Mínimo de Gabriel Domenicucci. Ana Amorosino, 2012